Maritiem- en Transportregres

Breed inzetbaar

MARELEX houdt zich bezig met regres (schadeverhaal) bij alle denkbare schaden of verlies ontstaan gedurende transport en/of opslag. Meer concreet kunt u bijvoorbeeld denken aan regres bij:

✔ ladingschade door temperatuurafwijkingen van reefercontainers gedurende zeetransport
✔ scheepscascoschaden als gevolg van laad/loswerkzaamheden door een stuwadoor
✔ diefstal van de lading uit een trailer gedurende wegtransport
✔ schade aan werkmaterieel zoals een heftruck of reachstacker door een derde partij
✔ schade aan een pakket gedurende luchtvracht
✔ ladingschade als gevolg van contaminatie gedurende opslag

Rijkgeschakeerde klanten

MARELEX treedt daarbij onder andere op namens ladingbelanghebbenden (importeurs, exporteurs van bijvoorbeeld groente, fruit of commodities) en logistieke dienstverleners zoals wegvervoerders, rederijen, luchtvaartmaatschappijen, opslaghouders, cargadoors, NVOCC’s, terminals, expediteurs, railoperators, bevrachters en de achterliggende verzekeraars van voornoemde partijen, zoals goederenverzekeraars, cascoverzekeraars, transportaansprakelijkheidsverzekeraars, P&I Clubs of diens Correspondenten.

Onafhankelijk

In tegenstelling tot wat men vaak ziet in de (verzekerings)markt is MARELEX, in haar hoedanigheid van regresbureau, niet verbonden of gebonden aan een schade-expertisebureau. Hierdoor tonen wij geen schijn van partijdigheid. Onze ervaring is dat wederpartijen om die reden vaak eerder openstaan voor een mogelijk amicale schikking van een schade.

Dit maakt MARELEX dé zelfstandig- en onafhankelijk partner voor al uw maritiem- en transportgerelateerde schaden.