No Cure, No Pay

Baat het niet, dan schaadt het niet!

Onze regresacties geschieden op basis van ‘No Cure, No Pay’, wat inhoudt dat wij slechts bij een (geheel of gedeeltelijk) succesvolle verhaalsactie onze (buitengerechtelijke) kosten bij u in rekening brengen – zijnde 10% over het daadwerkelijk verhaalde bedrag, exclusief btw. Kantoorkosten brengen wij niet in rekening. Onze eigen buitengerechtelijke kosten proberen wij tevens voor u te verhalen bij de aansprakelijke partij. Indien wij onverhoopt niets verhalen bij de wederpartij, dan betaalt u ons ook niets. Onze regresacties kunt u derhalve opvatten binnen het kader van: “Baat het niet, dan schaadt het niet!”

No Cure, No Pay zorgt er mede voor dat u altijd inzichtelijk hebt wat uw maximale kosten zijn voor regres door MARELEX.

Indien door u gewenst is het ook mogelijk dat ons honorarium wordt vastgesteld op basis van de bestede uren vermenigvuldigd met het overeengekomen, of bij gebreke daarvan het gebruikelijk, uurtarief. Neem contact met ons op voor vragen over ons gebruikelijk (basis) uurtarief.

VOORBEELD NO CURE, NO PAY

U hebt schade aan uw zending fruit ontstaan door een verkeerde reefersetting gedurende transport. Uw schade bedraagt EUR 50.000,-

Indien MARELEX de gehele schade verhaalt bij wederpartij dan verdient u, na aftrek van onze kosten, circa EUR 43.950- terug.

Indien wij erin slagen onze kosten te verhalen dan verdient u de volle EUR 50.000- terug!